Informació legal

Com han pogut comprovar, els hem sol·licitat informació personal, ja que estem obligats per la LLEI. Amb aquestes dades informarem a la POLICIA i elaborarem impostos. Creiem fermament que la finalitat és bona, per seguretat per a tothom.

Així mateix, anem a adjuntar la documentació confeccionada per complir amb la legalitat fiscal del nostre territori; és a dir, els enviarem, al seu correu electrònic, un contracte de lloguer i una factura de gestió. Aquests dos documents, més la TAXA TURÍSTICA i més la fiança, sumen l’import del que s’ha pagat per Vostès. En aquest mateix enviament veuran un resum de tot això.

Avís de que aquest establiment disposa de fulls de reclamació.

Fulles de queixa i reclamació.

Condicions Particulars Lloguer Temporada per a Usuaris:

LLEGIR I COMPLIR LES NORMES DE LA PROPIETAT.

 • NO és un hotel. Conviuran amb veïns que tenen diferents horaris o no estan de vacances.
 • Llençar les escombraries a la sortida.
 • No perdre les claus i deixar-les a la vista a la sortida. (perdre-les suposa un cost extra).
 • Canvis d’horaris a entrada o sortida. (Les entrades o sortides a deshores comporten cost extra).
 • La roba maltractada que no pugui ser reutilitzada es descomptarà de la fiança.
 • En el preu està inclosa la neteja i la bugaderia final.
 • Els trencaments o pèrdues es descomptaran de la fiança.
 • Reciclar les escombraries. La sostenibilitat ens obliga a tots.
 • Calculem un consum d’energia “habitual”. Els excessos elevats seran descomptats de la fiança.
 • A l’habitatge disposaran d’un dossier detallat de la informació resumida aquí.

1- Es obliguen legalment en llegir i entendre aquests termes en convertir-se en usuari i contractant dels nostres serveis.

2- Cada allotjament té les seves pròpies condicions particulars respecte de les condicions generals.

3- Cada allotjament té les seves especificacions generals:

 • A- Horaris: entrada a partir de les 16 hores; sortida abans de les 12 hores.
 • B- Edat: Ser major d’edat i capacitat de contractar.
 • C- Regles: Les indicades per a cada fitxa d’informació.
 • D- Especificar nombre de persones ocupants de l’allotjament. Per a més ocupants es solcitará permís a la propietat.
 • E Un cop confirmada la disponibilitat i degudament notificada se sol·licitarà el pagament del 50% de la reserva, no reemborsable, a través de transferència, cobrament amb targeta, efectiu o mitjançant PayPal (grupovisto@grupovisto.com). Aquest pagament serà degudament confirmat a través de correu electrònic al remitent sol·licitant, pel nostre correu info@hlclub.es
 • F- Entre 3 i 7 dies abans de l’arribada rebreu un correu electrònic com a recordatori de la seva reserva a la propietat.
 • G- La resta del pagament s’efectuarà en efectiu, cobrament amb targeta o mitjançant PayPal, més la fiança corresponent, en el moment de l’arribada a la propietat.
 • H- En el moment de la sortida, la fiança, a més de per la seva comesa específica de ruptures, també servirà per compensar excessos de consums de subministraments o de neteja.
 • I- No es permeten cap tipus d’obres per part de l’usuari a la propietat reservada.
 • J-  Política de Cancel:

Si cancel·la o modifica la reserva fins a 60 dies abans de la data d’arribada, es carregarà el 50% de tota l’estada.

Si cancel·la o modifica la reserva fora del termini o no us presenteu, es carregarà la reserva.

 • K –  Condicions dels dipòsits:

Es carregarà el 50% de l’import total com a mínim 60 dies abans de l’arribada.

 • L-  Aquest pressupost té una validesa de dos dies. Després d’aquest període quedarà automàticament cancel·lat.
 • M Les entrades / sortides a deshores es cobraran 40€
 • N-  Taxa turística: 1,00 € persona / nit, fins a un màxim de 7 nits i només a majors de 16 anys.

És d’obligatori compliment la tramesa de la següent informació per a totes les persones que vagin a allotjar-se en aquesta propietat:

1-Nom i cognoms.

2-Data de naixement.

3-Nombre de carta d’identitat, DNI o passaport.

4-Adreça postal.

5-Codi postal.

6-Població.

7-País.

8-Nacionalitat.

Informació Llei:  Llei 5/2012 de 20 de març sobre estades en establiments turístics.

 • O-  Els nens no tenen un càrrec extra. Si desitgen trones, bressols o qualsevol extra, comuniqui’ns-ho. En qualsevol cas, la propietat no pot albergar més persones de les permeses en la documentació oficial. Si es tracta de nadons o nens petits, comenti’ns-ho.

Condicions propietaris:

1- Constatar, justificar i demostrar ser el titular de la propietat (en endavant, la Propietat).

2- Contractar amb HLCLUB.ES (en endavant, l’Empresa) les regles de col·laboració entre ambdues parts per a la promoció de la propietat. Les regles més rellevants són:

a- La comissió es xifra, en termes generals, en el 50% del total de la reserva.

b- L’esmentada comissió inclou:

i-El treball de posicionament de la propietat a la web de l’empresa.

ii-El treball de posicionament de la propietat en tantes altres pàgines web com sigui posibe.

iii-L’import de la inclusió de la propietat en les pàgines web de pagament (directe o per comissió).

IV-L’import de posicionament SEO a Internet.

v-El treball de fotografiar la propietat i el seu entorn; així com l’editatge de les mateixes. Aquestes fotografies seran propietat de l’empresa. Si es deixés de publicar la propietat, s’eliminaran de la base de dades de l’empresa.

vaig veure-Els desplaçaments a la propietat tant per a reunions amb la propietat com amb els usuaris.

vii-El treball administratiu requerit per a la confecció de contractes tant amb la propietat com amb els usuaris.

viii-El treball administratiu de comunicació tant amb la propietat com amb els usuaris.

ix-El procés de control a les entrades i sortides de la propietat per a les reserves confirmades.

x-El procés i treball administratiu per a les corresponents liquidacions.

xi-El manteniment periòdic de la propietat a nivell informatiu a totes publicitats exposades.

XII-la supervisió i comunicació de l’estat de la propietat.

XIII-La neteja i bugaderia corresponent a les reserves confirmades.

XIV-La traducció a tots els idiomes requerits pels usuaris dels documents pertinents.

XV-La tramesa de tota la informació referent als usuaris que ocuparan la propietat.

XVI-la Empresa constata que aquesta pàgina està degudament inscrita a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i el fitxer està inscrit a nom de Grup Vist, SL i codi d’identificació fiscal nombre ESB66126988, titularitat de Grup Visto S.L, amb domicili a carrer de Pere Jacas, 29, de VILANOVA I LA GELTRÚ, 08800, Barcelona, Espanya, amb CIF B66126988. Que tots els continguts, textos, imatges i codis font són de la meva propietat o de tercers que, o als que s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. Pel que, en virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens proporcioni a través de la present pàgina seran tractades amb absoluta confidencialitat i s’incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, respondre a les seves sol·licituds d’informació, així com remetre-li informació referent als nostres productes i serveis, inclusivament per mitjans electrònics. En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, dirigint-se a GRUP VIST, SL, com a Responsable Protecció Dades, al carrer de Pere Jacas, 29, de VILANOVA I LA GELTRÚ, Barcelona, ​​adjuntant una còpia del seu document nacional d’identitat. Cal indicar també que aquestes dades no són una mera còpia de text. Aquestes dades consten inscrites, segons s’obliga, 3- L’Empresa factura al seu client un% de la reserva, que correspon a la comissió pactada amb la Propietat.   4- La propietat estarà disposada pel que fa a neteja i bugaderia, per la propietat, abans de l’entrada per part dels usuaris.

5- L’import corresponent al propietari, incloent l’iva si cal, serà l’estipulat en el contracte i l’import figuri a aquest efecte en la pàgina web. Aquest import serà lliurat o ingressat a la Propietat un cop s’hagi cobrat per part de l’Empresa en la forma en què hagi estat estipulat en el contracte de col·laboració.

6- Tal com s’especifica en el contracte de col·laboració ha un marge de descompte per a l’Empresa i que no serà necessari consultar amb la Propietat. Per a majors descomptes, per la causa que sigui, sí que sol·licitarà el permís exprés a la Propietat.

7- També s’especifica en el contracte de col·laboració la capacitat de persones de cada propietat.

8- Així mateix se sol·licita un import que correspon al dipòsit de fiança per cobrir possibles trencaments; també prèviament especificat en el contracte de col·laboració.

9- El propietari s’obliga, al més aviat possible, a informar de l’ocupació per mantenir els calendaris actualitzats. Si aquests canvis no són notificats i incorren en la cancel·lació d’alguna reserva, aquests seran per compte de la Propietat.

10- Si la cancel·lació d’una reserva confirmada es produeix per causes alienes a la Propietat, aquesta percebrà el 50% (menys l’IVA) de la mateixa, si la cancel·lació es produeix amb, almenys, 60 dies d’antelació; per cancel·lacions posteriors a 60 dies i menor de 30 dies, la Propietat no percebrà cap import. Per a cancel·lacions posteriors a 30 dies, la Propietat de percebre el 50% esmentat.

11- Tal com s’especifica en el contracte de col·laboració: els consums, taxes, manteniments, conservació i reparació són de càrrec de la propietat.

12- Per danys o accidents majors seria recomanable la tinença d’una pòlissa d’assegurances adequada.

13-  Els contractes, tant de col·laboració entre la Propietat i l’Empresa com entre la Propietat i el client llogater són propietat de l’Empresa; qualsevol plagi, còpia, fotocòpia, ja sigui en paper o per mitjans electrònics, que la Propietat utilitzi per al seu ús personal, podrà ser causa de denúncia.