Propietaris

Condicions propietaris:

1- Constatar, justificar i demostrar ser el titular de la propietat (en endavant, la Propietat).

2- Contractar amb HLCLUB.ES (en endavant, l’Empresa) les regles de col·laboració entre ambdues parts per a la promoció de la propietat. Les regles més rellevants són:

a- La comissió es xifra, en termes generals, en el 30% del total de la reserva.

b- L’esmentada comissió inclou:

i-El treball de posicionament de la propietat a la web de l’empresa.

ii-El treball de posicionament de la propietat en tantes altres pàgines web com sigui posibe.

iii-L’import de la inclusió de la propietat en les pàgines web de pagament (directe o per comissió).

IV-L’import de posicionament SEO a Internet.

v-El treball de fotografiar la propietat i el seu entorn; així com l’editatge de les mateixes. Aquestes fotografies seran propietat de l’empresa. Si es deixés de publicar la propietat, s’eliminaran de la base de dades de l’empresa.

vaig veure-Els desplaçaments a la propietat tant per a reunions amb la propietat com amb els usuaris.

vii-El treball administratiu requerit per a la confecció de contractes tant amb la propietat com amb els usuaris.

viii-El treball administratiu de comunicació tant amb la propietat com amb els usuaris.

ix-El procés de control a les entrades i sortides de la propietat per a les reserves confirmades.

x-El procés i treball administratiu per a les corresponents liquidacions.

xi-El manteniment periòdic de la propietat a nivell informatiu a totes publicitats exposades.

XII-la supervisió i comunicació de l’estat de la propietat.

XIII-La neteja i bugaderia corresponent a les reserves confirmades.

XIV-La traducció a tots els idiomes requerits pels usuaris dels documents pertinents.

XV-La tramesa de tota la informació referent als usuaris que ocuparan la propietat.

XVI-la Empresa constata que aquesta pàgina està degudament inscrita a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i el fitxer està inscrit a nom de Grup Vist, SL i codi d’identificació fiscal nombre ESB66126988, titularitat de Grup Visto S.L, amb domicili a carrer de Pere Jacas, 29, de VILANOVA I LA GELTRÚ, 08800, Barcelona, Espanya, amb CIF B66126988. Que tots els continguts, textos, imatges i codis font són de la meva propietat o de tercers que, o als que s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. Pel que, en virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens proporcioni a través de la present pàgina seran tractades amb absoluta confidencialitat i s’incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, respondre a les seves sol·licituds d’informació, així com remetre-li informació referent als nostres productes i serveis, inclusivament per mitjans electrònics. En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, dirigint-se a GRUP VIST, SL, com a Responsable Protecció Dades, al carrer de Pere Jacas, 29, de VILANOVA I LA GELTRÚ, Barcelona, ​​adjuntant una còpia del seu document nacional d’identitat. Cal indicar també que aquestes dades no són una mera còpia de text. Aquestes dades consten inscrites, segons s’obliga,

3- L’Empresa factura al seu client un% de la reserva, que correspon a la comissió pactada amb la Propietat.
4- La propietat estarà disposada pel que fa a neteja i bugaderia, per la propietat, abans de l’entrada per part dels usuaris.

5- L’import corresponent al propietari, incloent l’iva si cal, serà l’estipulat en el contracte i l’import figuri a aquest efecte en la pàgina web. Aquest import serà lliurat o ingressat a la Propietat un cop s’hagi cobrat per part de l’Empresa en la forma en què hagi estat estipulat en el contracte de col·laboració.

6- Tal com s’especifica en el contracte de col·laboració ha un marge de descompte per a l’Empresa i que no serà necessari consultar amb la Propietat. Per a majors descomptes, per la causa que sigui, sí que sol·licitarà el permís exprés a la Propietat.

7- També s’especifica en el contracte de col·laboració la capacitat de persones de cada propietat.

8- Així mateix se sol·licita un import que correspon al dipòsit de fiança per cobrir possibles trencaments; també prèviament especificat en el contracte de col·laboració.

9- El propietari s’obliga, al més aviat possible, a informar de l’ocupació per mantenir els calendaris actualitzats. Si aquests canvis no són notificats i incorren en la cancel·lació d’alguna reserva, aquests seran per compte de la Propietat.

10- Si la cancel·lació d’una reserva confirmada es produeix per causes alienes a la Propietat, aquesta percebrà el 50% (menys l’IVA) de la mateixa, si la cancel·lació es produeix amb, almenys, 60 dies d’antelació; per cancel·lacions posteriors a 60 dies i menor de 30 dies, la Propietat no percebrà cap import. Per a cancel·lacions posteriors a 30 dies, la Propietat de percebre el 50% esmentat.

11- Tal com s’especifica en el contracte de col·laboració: els consums, taxes, manteniments, conservació i reparació són de càrrec de la propietat.

12- Per danys o accidents majors seria recomanable la tinença d’una pòlissa d’assegurances adequada.

13-  Els contractes, tant de col·laboració entre la Propietat i l’Empresa com entre la Propietat i el client llogater són propietat de l’Empresa; qualsevol plagi, còpia, fotocòpia, ja sigui en paper o per mitjans electrònics, que la Propietat utilitzi per al seu ús personal, podrà ser causa de denúncia.