63. Sentència del Tribunal Suprem per l’anul·lació de liquidacions utilitzant la valoració pericial de l’Administració Tributuaria.

L’Administració Tributària obre procediments per tal de comprovar valors d’immobles, no motiva aquestes comprovacions i tampoc es pot accedir a la taxació dels seus pèrits; per qual cosa es modifica a l’alça el valor assignat. Per descomptat, els seus perits ni es personen en l’immoble; així doncs, com poden saber l’estat de la propietat … Una sentència […]

Llegir més...

33. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES SÒL EN CASOS DE FALTA DE TRANSPARÈNCIA.

Adjuntem la sentència del Tribunal Suprem (09/05/13) declarant la nul·litat de les clàusules sòl en casos de falta de transparència que condemna a l’entitat al cessament immediat de l’aplicació d’aquesta clàusula. Si necessiteu models de reclamació serà un plaer adjuntar per a la no aplicació d’aquesta així com de la devolució o compensació de les cobrades […]

Llegir més...