Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària

BLOG REAL DECRETO

El BOE va publicar ahir el Reial decret llei 35/2020 de 22 de desembre, amb mesures de suport als sectors del turisme, hostaleria i comerç valorades en 4.220 milions d’euros.

Seguidament us passem un breu resum de les principals mesures:

Rebaixa en els lloguers de locals

Es podran beneficiar tant pimes com autònoms que tinguin llogat un local. Existeixen diverses opcions segons si es tracta de grans o petits propietaris d’immobles.

En el cas de les grans forquilles, contempla una reducció automàtica del 50% en les quotes dels lloguers dels locals ocupats per pimes o autònoms d’aquests sectors durant l’Estat d’Alarma, que estarà vigent fins a maig, sempre que no hi hagi hagut un acord de condonació o reducció de les rendes. Una altra opció serà la d’accedir a una moratòria del pagament sense penalitzacions ni interessos, i que es podria allargar fins a quatre mesos després d’acabar l’Estat d’Alarma o les seves pròrrogues, si n’hi hagués. Els imports s’abonarien durant els dos anys posteriors a la finalització d’aquesta moratòria.

Per als petits propietaris s’oferiran incentius fiscals, com la deducció en l’IRPF de la rebaixa en el preu del lloguer que s’acordi. Si perdona el 100% de l’import, el propietari es podrà deduir l’equivalent a aquesta quantitat en la seva declaració.

Nou tram ICO

Una altra de les mesures contemplades té a veure amb l’accés a la liquiditat. Nou tram de 500 milions en liquiditat ICO per a pimes i autònoms d’aquests sectors amb una garantia del 90% de l’Estat. En el cas de les agències de viatges, operadors turístics i serveis de reserva, podran utilitzar aquests fons per a la devolució de les reserves que es van haver de cancel·lar per la pandèmia. També s’han aprovat nous terminis per a la devolució de la quantitat i interessos dels préstecs:

Per al sector de béns de consum, comerç, turisme, oci i cultura: extensió de la manca màxima d’1 a 2 anys i una ampliació del termini d’amortització en tres anys més (fins a un màxim de 8).
A això se suma la mesura ja aprovada al novembre d’ampliar un any la manca dels préstecs avalats per l’ICO i per les societats de garantia recíproca.

 

Exempcions socials

En matèria laboral el decret inclou una ampliació dels sectors “ultraprotegits” en matèria d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE), segons la normativa vigent entre l’1 de setembre i el 31 de gener pròxim. D’aquesta manera, s’amplia als sectors de comerç a l’engròs de begudes, restaurants, establiments de begudes, parcs botànics, zoològics o naturals, la possibilitat de fer ERTE de força major amb reducció del 85% de cotitzacions empresarials (si l’empresa té menys de 50 treballadors) i el 75% (si té més de 50 treballadors) durant els mesos de desembre i gener.

Així mateix, s’ha ampliat el descompte del 50% de les cotitzacions empresarials dels treballadors fixos discontinus d’empreses enquadrades en el sector del turisme i del comerç i l’hostaleria, sempre que estiguin vinculades al sector turístic, d’abril a octubre del 2021. Els treballadors que hagin esgotat la seva prestació contributiva per desocupació, el seu subsidi per desocupació o la renda activa de reinserció entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020, podran sol·licitar el subsidi especial per desocupació durant el termini addicional d’un mes a partir de la publicació del Reial decret llei que acaba d’aprovar el consell de ministres.

 

Ajornaments i reduccions d’impostos

Es permet l’ajornament de les obligacions fiscals durant sis mesos, amb tres mesos de manca, prèvia sol·licitud, de deutes tributaris corresponents a declaracions, liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi entre el dia 1 d’abril i el 30 d’abril de 2021, i que arribin a un màxim de 30.000 €. Per tant, ni pimes ni autònoms hauran de pagar a l’abril els impostos corresponents al primer trimestre de 2021 i els podran ajornar fins a l’octubre. També, amb caràcter general, s’aplicarà una reducció del rendiment net en estimació objectiva (IRPF) i quota del règim simplificat (IVA) del 5% actual al 20%.

En el cas de l’hostaleria, comerç i turisme, la reducció en la tributació per mòduls arribarà al 35% i també s’aplicarà a la tributació del règim simplificat d’IVA. Aquesta mesura tindrà validesa en el quart pagament fraccionat de 2020 i el primer de 2021.

De manera addicional, l’exempció fiscal dels vals de menjar s’estén també al teletreball, de cara a les comandes a domicili que es realitzin en aquest context.

 

Cotitzacions a la Seguretat Social

Ajornament de les quotes reportades entre desembre de 2020 i febrer de 2021 en el cas de les empreses. Per als autònoms serà entre els mesos de gener de 2020 i març de 2021, amb un interès del 0,5%.

 

Novetats en els ERTE

S’amplien els ERTE per força major del CNAE 5610 (restaurants i llocs de menjar); CNAE 5630 (establiments de begudes), CNAE 4634 (comerç a l’engròs de begudes), CNAE 9104 (activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals) i el CNAE 9200 (activitats de jocs d’atzar i apostes). Per tant, queden exonerades de l’abonament de la quota a la Seguretat Social de la següent manera:

Si l’empresa té menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020: el 85% de l’aportació empresarial reportada al desembre de 2020 i gener del 2021.
Si l’empresa té més de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020: el 75% de l’aportació empresarial reportada al desembre del 2020 i gener del 2021.

 

Per a més informació podeu consultar els següents enllaços del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme : MINCETUR i PLA DE REFORÇ

Deixa un comentari

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*